Weer op Weg

Autonome zenuwstelsel

dwarslaesie kort
  • Caudalaesie
  • Caudalaesie-kort

Het autonome zenuwstelsel beheert de onbewuste functies van je inwendige klieren en organen. Als je een dwarslaesie hebt, is dit systeem waarschijnlijk ook verstoord.
Het autonome systeem controleert en stuurt onder andere aan:

  • De hartslag en de bloeddruk
  • De ademhaling
  • De lichaamstemperatuur
  • Zweten
  • Rillen
  • De blaas- en darmfunctie
  • De spijsvertering
  • Bij mannen: de seksuele functie
Foto