Weer op Weg

Wat is een drukplek?

Huid
  • Dwarslaesie
  • Huid

Schade aan de huid en het weefsel eronder noem je decubitus. Vaak is dit het gevolg van constante druk op de huid. Na de dwarslaesie voel je het niet meer als de huid een slechte doorbloeding heeft. Als je lange tijd in dezelfde positie zit of ligt, knijpt de druk op het lichaam kleine bloedvaatjes dicht. Deze bloedvaatjes voorzien de huid van zuurstof en voedingsstoffen. Dit dichtdrukken komt vooral voor op plaatsen waar de botten dichtbij de oppervlakte van de huid liggen. Als de huid te lang geen voeding en zuurstof krijgt sterft deze af en ontstaat er een drukplek. De schade varieert van een rode huid tot ernstige diepe wonden met schade aan de spieren en botten.

Foto