Weer op Weg

In je douche-toiletstoel

Huid
  • Dwarslaesie
  • Huid
  • Houd de douche-toiletstoel in een goede conditie.
  • Dek alle uitstekende schroeven af met isolatietape.
  • Zorg ervoor dat remmen goed werken op natte oppervlakten, hou banden goed opgepompt.
  • De voeten en enkels lopen het meeste risico tijdens transfers in de douche.
Foto