Weer op Weg

Kwetsbaarheid

Emoties
  • Dwarslaesie
  • Emoties

De ontdekking dat sommige delen van je lichaam niet goed functioneren kan je je kwetsbaar laten voelen.
Door het veranderen van je lichaam verandert ook je zelfbeeld. Hoe zie je er eigenlijk uit in de spiegel? In de ogen van anderen? Hoe wordt er over je gedacht? Je ik-gevoel kan behoorlijk aangetast zijn en je onzeker maken. Het verblijf in het ziekenhuis kan deze gevoelens versterken, omdat er veel mensen bezig zijn alles voor jou te doen.
Dit zal in de loop van de tijd veranderen. Je zult ontdekken dat je mogelijkheden hebt om het patroon en de kwaliteit van het leven te beheren.

Foto