Weer op Weg

Accepteren van de realiteit

Emoties
  • Dwarslaesie
  • Emoties

In het begin is het erg moeilijk om te accepteren wat er met je gebeurd is, het voelt zo onrechtvaardig. Misschien hoop je wel op een wonder, dat je voor 100 % herstelt. De harde waarheid is dat de dwarslaesie blijvende gevolgen zal hebben in je leven. Het accepteren dat je lichamelijke mogelijkheden veranderd zijn en je richten op wat je wel nog kan is een belangrijke voorwaarde om verder te komen.

Voor veel mensen betekent leren leven met een dwarslaesie dat zij het verlies moeten verwerken. Als iemand van wie je houdt overlijdt, krijg je te maken met een groot gevoel van verlies – je ervaart een groot gat en je vraagt je af of en hoe, je dit ooit op kunt vullen. Een dwarslaesie wekt dezelfde gevoelens van verlies op. Het is goed als je dat verlies verwerkt. Dat kan alleen door een intensief proces van verliesverwerking.
Op de website van Dwarslaesie Organisatie Nederland is een speciaal hoofdstuk gewijd aan verliesverwerking. Daarin krijg je inzicht in wat er allemaal met je gebeurt.

Foto