Weer op Weg

Gevoelens en emoties

Emoties
  • Dwarslaesie
  • Emoties

De oorzaken van een dwarslaesie zijn zeer verschillend. Mogelijk ben je zelf medeverantwoordelijk voor het ongeval dat tot je letsel heeft geleid, of is iemand anders verantwoordelijk. Soms kan er niemand als schuldige aangewezen worden en is het het beloop van de natuur.  Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies die je voorheen als vanzelfsprekend aannam kwijt. Je lichaam heeft een grote wond opgelopen met duidelijk lichamelijke gevolgen. Je psyche en je geest hebben echter ook schade opgelopen, alhoewel hier geen zichtbare wonden zijn, tenminste niet van de buitenkant.De veranderingen in je stemming, gevoelens en emoties zijn niet zo voorspelbaar als de lichamelijke gevolgen van de dwarslaesie. Je kunt niet zeggen:”Ik heb een T9 dwarslaesie en daarom voel ik dit en dat.” De manier waarop we omgaan met de dwarslaesie is net zo verschillend als de ervaringen, levensstijl en overtuigingen die je vóór de dwarslaesie had. Zoveel mensen, zoveel varianten. Om in het reine te komen met de veranderde mogelijkheden is het belangrijk om je gevoelens te erkennen. De volgende stap is de tijd te nemen om deze gevoelens te doorleven. Iedereen gaat anders om met de emotionele impact van de dwarslaesie. Er is geen “goede” manier van omgaan met deze emoties, maar je moet er wel een weg in vinden – je kunt het niet simpelweg negeren.

Foto