Weer op Weg

Nier- of Blaasstenen

Medisch
  • Dwarslaesie
  • Medisch

Er kunnen zich stenen vormen in de nieren en/of de blaas.
Kleine stenen kunnen in de blaas en urinewegen aanwezig zijn, zonder dat je het in de gaten hebt. Grotere stenen kunnen verstoppingen veroorzaken in de nieren of in een verblijfskatheter. Daardoor loop je meer risico op urineweginfecties.

Door blaasstenen kunnen katheters verstopt raken en zij kunnen de oorzaak zijn van telkens terugkerende infecties. Als je je blaas niet normaal kunt legen, of een kleinere hoeveelheid urine produceert dan normaal, terwijl je gewoon drinkt, is het advies een arts te raadplegen.

Foto