Weer op Weg

Drukplekken

Medisch
  • Dwarslaesie
  • Medisch

Drukplekken zijn gevaarlijk. Zij kunnen ervoor zorgen dat je maanden op bed moet liggen. Voorkom dat! Gebruik daarvoor de kennis uit het hoofdstuk “Huid”

Foto