Weer op Weg

Botvorming

Medisch
  • Dwarslaesie
  • Medisch

Heterotopische Ossificatie is een moeilijk woord voor extra botvorming rond de gewrichten. Dit beperkt de bewegingsmogelijkheden van het gewricht.
Ongeveer 20 % van de mensen met een dwarslaesie krijgt hiermee te maken in de eerste 12 maanden na het ontstaan van de laesie.
Botvorming komt vooral voor in de heupen.

Let op signalen zoals roodheid rond het gewricht, stijfheid van een gewricht, een hogere lichaamstemperatuur en pijn in het gewricht.
Een arts kan zo nodig met een röntgenfoto zien of het om botvorming gaat en mogelijk medicijnen voorschrijven.

Foto