Weer op Weg

Belangrijke informatie

Medisch
  • Dwarslaesie
  • Medisch

Dit hoofdstuk geeft je op een toegankelijke manier informatie over medische zaken waar je je misschien zorgen over maakt, over complicaties als gevolg van je dwarslaesie en over medische noodgevallen. Het is nuttig als je al je medische gegevens thuis bewaart op een makkelijke plek. In geval van nood kan je dan snel de artsen van gegevens voorzien.

 
Foto