Weer op Weg

Wat is een drukplek?

Huid
  • Caudalaesie
  • Huid

Schade aan de huid en het weefsel eronder noem je decubitus. Vaak is dit het gevolg van constante druk op de huid. Na de caudalaesie kun je niet meer voelen of de huid een slechte doorbloeding heeft. Als je lange tijd in dezelfde positie zit of ligt, kan de druk op het lichaam kleine bloedvaatjes dichtknijpen. Deze bloedvaatjes voorzien de huid van zuurstof en voedingsstoffen. Dit dichtdrukken komt vooral voor op plaatsen waar de botten dichterbij de oppervlakte van de huid liggen.Als de huid te lang geen voeding en zuurstof krijgt sterft deze af en ontstaat er een drukplek. De schade varieert van een rode huid tot ernstige diepe wonden met schade aan de spieren en botten. De meeste mensen met een caudalaesie zullen hier geen last van krijgen. Het is wel erg belangrijk om alert te zijn en je huid regelmatig te controleren op de plaatsen waar hij gevoelloos of minder gevoelig is. Heb je geen last van drukplekken, dan kun je nu door naar het volgende hoofdstuk.

Foto