Weer op Weg

Bestaande schade

Huid
  • Caudalaesie
  • Huid

Elke verdikking, kneuzing, afdruk, brandwond etcetera betekent dat de huid al beschadigd is. Als op die plekken veel druk komt, kan dit gemakkelijk tot decubitus leiden.

Foto