Weer op Weg

Huidschade

Huid
  • Caudalaesie
  • Huid

Drukplekken kunnen in verrassend korte tijd ontstaan en kosten onvoorstelbaar veel tijd om te genezen. Een decubitusplek die in een paar uur tijd ontstaat kan wel tot 6 maanden nodig hebben om te genezen. Het goede nieuws is dat drukplekken goed te vermijden zijn en ontdekt kunnen worden in een vroeg stadium. Hier volgen een aantal zaken die de oorzaak kunnen zijn van drukplekken.

Foto