Weer op Weg

Ontkenning

Emoties
  • Caudalaesie
  • Emoties

Het kan, zeker in het begin, vaak voelen alsof dat wat je overkomen is niet echt gebeurd is – alsof je elk moment wakker zal worden en alles weer is zoals het was. Het kan soms moeilijk zijn te begrijpen dat de schade, die je lichamelijk hebt opgelopen, voor jou blijvende gevolgen heeft.

Foto