Weer op Weg

Hoofdstuk 7 is afgerond

Emoties
  • Caudalaesie
  • Emoties

Je hebt het hoofdstuk over gevoelens en emoties afgerond. Er is nog één hoofdstuk over dagelijks leven.

Foto