Weer op Weg

Gevoelens en emoties

Emoties
  • Caudalaesie
  • Emoties

Door je caudalaesie zijn dingen, die je voorheen als vanzelfsprekend beschouwde, minder gemakkelijk of onmogelijk geworden. Veel activiteiten vergen meer energie dan voorheen.
Een groot deel van je lichamelijke problemen is voor de buitenwereld niet zichtbaar en ook mentaal heb je schade opgelopen die aan de buitenkant niet zichtbaar is.

De veranderingen in je stemming en emoties zijn niet voorspelbaar. Je kunt niet zeggen: “Ik heb een caudalaesie en daarom voel ik dit en dat.” De manier waarop we omgaan met onze laesie is net zo verschillend als de ervaringen, levensstijl en overtuigingen die je daarvóór had. Zoveel mensen, zoveel varianten.

Om in het reine te komen met de veranderde mogelijkheden is het belangrijk om je gevoelens te erkennen. De volgende stap is de tijd te nemen om deze gevoelens te doorleven. Iedereen gaat anders om met de emotionele impact van een caudalaesie. Er is geen “goede” manier van omgaan met deze emoties, maar je moet er wel een weg in vinden – je kunt het niet simpelweg negeren.

Foto