Weer op Weg

Eigen regie

Emoties
  • Caudalaesie
  • Emoties

In het ziekenhuis ben je vooral de eerste dagen afhankelijk van artsen, verpleging en de mensen om je heen. Tijdens het revalidatieproces wordt je langzaam weer zelfstandiger. Gebruik deze periode om te oefenen in het goed en duidelijk aangeven wat jij nodig hebt. Je zult het goed kunnen gebruiken als je weer thuis bent.

Langzaam groei je van ‘meeweten’ naar ‘meedenken’ naar ‘meebeslissen’ naar ‘eindbeslissen’ en misschien zelfs wel ‘tegenspreken’. Je moet goed op de hoogte zijn van wat er nodig is om dagelijks goed te kunnen functioneren.

Meeweten begint bij goede informatie, blijf vragen stellen als je iets niet begrijpt, het gaat om jouw lichaam. Goede informatie is hierbij belangrijk.

Bij meedenken kun je deskundigen om je heen om advies vragen. Wat vinden zij een goede oplossing?

Bij meebeslissen leg je jouw keuzes voor aan de mensen om je heen. Klopt het wat je denkt? Wat zijn de afwegingen die je mee moet nemen in je besluit?

Bij eindbeslissen neem je zelf verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken, je kunt duidelijk uitleggen aan een zorgverlener of anderen om je heen wat je nodig hebt. Bij twijfels kun je natuurlijk altijd weer om advies vragen. Je kunt ook wel spreken van mentale zelfstandigheid of autonomie.

Bij tegenspreken ben je het mogelijk niet eens met een zorgverlener. Leg goed uit wat je afwegingen zijn. Vooral als je al een poosje thuis bent, zul je je lichaam en de dwarslaesie goed leren kennen en zo ook weten wat werkt en wat niet.

Eigen regie is dus een proces, voor jou en de mensen om je heen.

Foto