Dwarslaesie

Het ruggenmerg ligt in de wervelkolom en is de boodschapper tussen hersenen en spieren en tussen huid en hersenen voor het gevoel. Een dwarslaesie is een beschadiging van dit ruggenmerg. Door de dwarslaesie worden boodschappen niet meer (goed) doorgegeven en hierdoor ontstaan er stoornissen in motoriek (beweging) en gevoel.

Een dwarslaesie is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen. De ernst van de gevolgen wordt bepaald door de hoogte of uitgebreidheid van het letsel. Hoe hoger in het ruggenmerg en hoe uitgebreider het letsel is, hoe ernstiger de gevolgen zijn.

 

Kies een onderwerp voor meer informatie

 • Het zenuwstelsel
 • Wat is een dwarslaesie?
 • Directe gevolgen
 • Is het te genezen?
 • Wetenschappelijk onderzoek naar genezing
 • Getallen

Het zenuwstelsel

Al het gevoel in je lichaam en iedere beweging die je maakt, wordt gecontroleerd door het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit een netwerk van zenuwcellen (neuronen) door het hele lichaam. Door dit netwerk kunnen boodschappen (elektrische signalen) van het ene naar het andere deel van het lichaam gaan.

 • Het neuron (de zenuwcel)
 • Structuur van het zenuwstelsel
 • Het ruggenmerg
 • Reflexen

Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor uitval van de zenuwen ontstaat die onder het niveau (van het hoofd af gerekend) van het ruggenmerg ontspringen. Hierdoor ontstaat een verlamming van benen, bij hogere letsels ook van de armen of zelfs van de ademhalingsspieren. Een dwarslaesie is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen.

Een dwarslaesie kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, een ontsteking of bloeding. Daardoor wordt de verbinding tussen hersenen en ruggenmerg onderbroken en zullen bepaalde delen van het lichaam niet meer met de hersenen kunnen communiceren. Het hoeft niet te betekenen dat het ruggenmerg geheel is doorgesneden. Ook kleinere beschadigingen van het ruggenmerg kunnen er voor zorgen dat boodschappen niet meer goed kunnen worden doorgegeven.

Omdat ieder deel van het ruggenmerg met een specifiek deel van het lichaam in verbinding staat, is het precieze effect van de dwarslaesie afhankelijk van de plaats waar het ruggenmerg beschadigd is.

 • Oorzaken
 • Ruggenmergschade en functieverlies
 • Spinale shock
 • Hoogte dwarslaesie: paraplegie en tetraplegie
 • Mate van beschadiging: compleet of incompleet
 • Specifieke syndromen bij incomplete laesies

Directe gevolgen

De verstoring in de doorgifte van zenuwprikkels aan bepaalde delen van het lichaam heeft een aantal directe gevolgen. Verlamming en gevoelloosheid gelden voor iedere dwarslaesie. Naast deze directe gevolgen treedt er vaak ook functieverlies van controle over de organen op. Meer hierover vind je onder het hoofdstuk gevolgen en gezondheidsklachten.

 • Verlamming
 • Gevoelloosheid
 • Ademhaling

Is het te genezen?

Er is geen spontaan herstel van beschadigde axonen in het centrale zenuwstelsel. Het onvermogen van de beschadigde neuronen om opnieuw axonen uit te laten groeien, verklaart het blijvende verlies van functies bij dwarslaesies. Alleen wanneer van een bundel axonen een deel beschadigd is kan het intacte deel uitgroeien naar de cellen die de synaptische verbinding hebben verloren. Echter in beide gevallen is de vorming van littekenweefsel en het ontstaan van vloeistofholtes (cysten) een belemmering voor hernieuwde uitgroei van de beschadigde zenuwuitlopers.

Een gedeeltelijke beschadiging kan soms gedeeltelijk herstellen door spontane reorganisatie van het zenuwstelsel (plasticiteit). Met langdurige en intensieve fysiotherapie kun je leren om deze nieuwe verbindingen weer gebruiken. 

De uitdaging voor het wetenschappelijk onderzoek naar verbeterd of geheel herstel van ruggenmergschade ligt dus bij het stimuleren van axonale uitgroei in zenuwweefsel waarin dat van nature slecht of helemaal niet gebeurt.

Wetenschappelijk onderzoek naar genezing

Wetenschappelijk onderzoek richt zich op cure (genezing) en care (zorg, ondersteuning, hulpmiddelen, etc.). Op het gebied van care al veel bereikt. De mogelijkheden om zo gewoon mogelijk te leven met een dwarslaesie zijn enorm toegenomen. Met betrekking tot de cure is de wetenschap minder ver dan wij zouden willen, maar wat betreft levensverwachting is er duidelijke verbetering opgetreden.

Tot 1950 liep je met een hogere dwarslaesie grote kans snel te overlijden. Rond 1980 verbeterde de levensverwachting, maar was nog duidelijk lager dan voor mensen zonder dwarslaesie. Anno nu ontloopt de levensverwachting met of zonder dwarslaesie elkaar nog maar weinig.

Werd er vroeger gezegd dat een dwarslaesie ‘onomkeerbaar’ was, nu wordt aangegeven dat ‘reparatie’ in de toekomst mogelijk lijkt te worden maar dat grote resultaten op korte termijn niet te verwachten zijn. De wetenschappers durven nog geen voorspelling te doen ‘hoe lang het nog zal duren’.

Ook geven onderzoekers aan dat de kans dat onderzoek (snel) leidt tot kansen op genezing voor (sommige) mensen met een dwarslaesie afhangt van meerdere factoren, zoals: hoogte van de dwarslaesie, hoe lang men de dwarslaesie al heeft en of de dwarslaesie volledig is of niet.

 • Stamcelonderzoek
 • Neuronregeneratie
 • Meer informatie over onderzoek
 • Meer informatie over meedoen aan onderzoek
 • Bevorderen van onderzoek naar genezing

Getallen

De volgende getallen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de epidemiologie van traumatische dwarslaesie en caudalaesie in Nederland in 2010:

 • Schatting van de incidentie traumatische dwarslaesie en caudalaesie samengenomen: 14 nieuwe laesies per miljoen inwoners per jaar
 • 74% is man
 • de verhouding mannen: vrouwen is 2,9:1
 • 62% heeft een incomplete dwarslaesie
 • 69% heeft een tetraplegie; hiervan is 17% compleet en 49% incompleet
 • 31% heeft een paraplegie; hiervan is 16% compleet en 13% incompleet
 • Gemiddelde leeftijd bij het oplopen van de dwarslaesie: 56 jaar (standaarddeviatie 22 jaar)
 • Mediane leeftijd bij het oplopen van de dwarslaesie: 62 jaar (range 13-96)
 • Leeftijdsgroep waarin de dwarslaesie het meest voorkomt: 61-17 jaar (24%)
 • De laatste jaren is er een duidelijke toename dwarslaesies onder ouderen (ouder dan 60 jaar), vaak gaat het om een incomplete tetraplegie.
 • Gemiddeld aantal dagen dat je met een dwarslaesie in het ziekenhuis ligt: 25 dagen (standaarddeviatie 28 dagen)
 • Mediane aantal dagen dat je met een dwarslaesie in het ziekenhuis ligt: 17 dagen (range 0-136 dagen)
 • Oorzaak van de dwarslaesie:
  • Val: 53%
  • Verkeer: 22%
  • Sport: 14%
  • Geweld: 2%
  • Onbekend: 3%
  • Anders: 4%
 • Ontslag naar revalidatiecentrum met gespecialiseerde dwarslaesieafdeling: 39%
 • Ontslag naar revalidatiecentrum zónder gespecialiseerde dwarslaesieafdeling: 49%
 • Andere ontslagbestemmingen:
  • Verpleeghuis: 14%
  • Ander ziekenhuis voor acute zorg: 11%
  • Thuis (met of zonder therapie): 7%
  • Overleden: 16%
 • Ontslagbestemming:
  • Complete laesie: 78% gespecialiseerd revalidatiecentrum en 17% verpleeghuis
  • Incompleet laesie: 47% gespecialiseerd revalidatiecentrum en 26% verpleeghuis