Werkgroep partners

Je bent partner van iemand met een dwarslaesie en je wilt jouw situatie en ervaringen wel eens met een andere partner delen. Je wilt je vragen kunnen stellen aan en/of tips ontvangen van partners die een vergelijkbare situatie meemaken of meegemaakt hebben.

Dan ben je van harte welkom op de partnerbijeenkomsten van DON, waarbij partners met elkaar in gesprek gaan. Deze worden twee maal per jaar op zaterdagmiddag in Utrecht georganiseerd . De bijeenkomsten worden begeleid door Lonny Mulder, psycholoog van Heliomare en door getrainde en ervaren partners.

Voorbeelden van gespreksthema’s zijn:

  • Het effect van de dwarslaesie op de partner/de relatie/ kinderen /het gezin.
  • Hoeveel ruimte is er voor jou en de dingen die jij belangrijk vindt, wat mis je het meest en hoe houd je het vol?
  • Hoe is de zorg/hulp geregeld, wat betekent het om elke dag ‘vreemden’ over de vloer te hebben voor jou als partner, voor je kinderen, hoe ga je hiermee om?
  • Bij een aantal partners wordt het leven erg beïnvloed door heftige pijnen en spasmen. Hoe ga je hiermee om?
  • Hoe ga je om met je verantwoordelijk voelen voor….., het besef dat bepaalde zaken nooit meer door de ander …. of altijd van jou afhankelijk zijn
  • Wat doet het met jou als je partner verandert in bijv. een stille, zich terugtrekkende, of juist veeleisende, egocentrische partner?

Enkele uitspraken die gedaan zijn tijdens de middagen:

“Ik voel me zeer gesteund”

“Ik voel me gehoord en gezien”

“Het is een prettig gevoel dat je niet de enige bent die met dit soort dingen zit”.

De meeste partners (zowel mensen die al langer partner zijn als mensen die sinds kort partner zijn) vinden de uitwisseling heel belangrijk. Door er over te praten realiseer je je hoeveel kanten er aan het leven met een dwarslaesie zitten en hoe prettig het is om hardop te benoemen wat je dagelijks tegenkomt. Ook geven partners graag hun ervaring door aan andere partners.

Naast de partnercontactmiddagen bieden we individueel telefonisch lotgenotencontact.

De partnermiddagen worden 2x per jaar georganiseerd: in het voorjaar en najaar. De data waarop worden aangekondigd in de agenda. De deelnemers krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Heb je interesse? Neem dan contact op met een van de begeleiders:

Henriette van de Poll, tel. 06-10809994

Henny Hofman-Nevenzell, tel. 06 42433705 of 0546 673281