Werkgroep onderzoek

De werkgroep Onderzoek behartigt voor DON het onderzoek(sbeleid) gerelateerd aan dwarslaesie en caudalaesie in Nederland en adviseert het bestuur hieromtrent, gevraagd en ongevraagd. DON ontvangt regelmatig vragen om deel te nemen aan onderzoeken. De werkgroep beoordeelt deze onderzoeksvragen aan de hand van de volgende criteria:

  • heldere doelen;
  • zinvol voor (een deel van) onze leden;
  • enig zicht op resultaat.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Boy Roijackers, Winnifred de Moes, Frans Penninx, Alida Weij en Andries Riedstra (tevens voorzitter) en namens het bestuur DON: vacant. Prof. dr. Marcel Post treedt op als adviseur van de commissie.

De werkgroep vergadert meestal twee maal per jaar.

De werkgroep kan altijd versterking gebruiken. Wil je meedenken en -doen of heb je vragen, neem dan contact op met de voorzitter

Meer informatie vind je in  het artikel Prioriteiten voor dwarslaesieonderzoek volgens mensen met een dwarslaesie en zorgverleners (Nederlands tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2007).