Help mee
of word lid

De eerste twee jaar

Heb je op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt een arbeidsovereenkomst met een werkgever? Dan krijg je minstens 70% van je salaris doorbetaald, gedurende een periode van maximaal 104 weken. In je CAO staat wat precies de regeling is bij jouw werkgever. Werk je bij een bedrijf zonder CAO, vraag dan aan je werkgever wat de regels zijn. Je werkgever mag je in principe niet ontslaan tijdens je ziekte.

Overleg over re-integratie

Geen vast contract

Blijvend arbeidsongeschikt

Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors