Lezingen & voordrachten

Landelijke Laesiedag 20 oktober 2018

Op 20 oktober 2018 vond in De Werelt te Lunteren de jaarlijkse Landelijke Laesiedag (voorheen de Schakeldag) plaats. Het evenement trok 165 bezoekers.

Het programma omvatte lezingen, workshops en een informatiemarkt.

Sjaak Deckers, directeur van GTXmedical in Eindhoven en Lausanne, begon de dag met een lezing over de resultaten die zijn geboekt met een nieuwe therapie, gericht op herstel van incomplete dwarslaesies.

Willemijn Faber, dwarslaesierevalidatiearts bij Heliomare en voorzitter van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesiegenootschap (NVDG), gaf samen met DON bestuurslid Frans Penninx een voordracht over het belang van goede nazorg en de implementatie van het onlangs door NVDG vastgestelde Nazorgprotocol.

Het middagprogramma omvatte 3 workshops:

CV&V symposium-betere (h)erkenning caudalaesie

Tijdens het CV&V symposium, 4 april 2019, hield Joke Beekman, verpleegkundig specialist revalidatiegeneeskunde bij de Sint Maartenskliniek, helder pleidooi voor betere (h)erkenning van de caudalaesie. De door haar gegeven presentatie is zeer de moeite waard!

CV&V is de beroepsvereniging van continentie verpleegkundigen en -verzorgenden, onderdeel van de V&VN.