Informatie voor patiënten

Via deze site zijn 2 belangrijke informatiebronnen te raadplegen voor  mensen die net een dwarslaesie of caudalaesie hebben opgelopen en hun naasten: de online cursus Weer op Weg en de publieksversie van de Zorgstandaard Dwarslaesie. Beide projecten zijn onder leiding van Dwarslaesie Organisatie in samenwerking met professionals uit het veld (behandelaars, therapeuten en ervaringsdeskundigen) opgezet.

Bij de informatie voor behandelaars vind je o.a. De Zorgstandaard en nog enige andere documenten met betrekking tot de dwarslaesiezorg.

E-cursus Weer op weg

Dwarslaesie of caudalaesie.... en dan?

DON-visie op concentratie & regionale spreiding van de dwarslaesierevalidatie

Zorgstandaard chronische pijn

Ouder worden met een beperking

Mijn kwaliteit van leven

Online cursus Omgaan met chronische pijn

Richtlijn dwarslaesierevalidatie

Kwaliteitsstandaarden continentie- en stomahulpmiddelenzorg

Richtlijn bewegen

Leven met een dwarslaesie: resultaten internationaal (INSCI-NL) onderzoek

Richtlijn behandeling overactieve blaas

Gezonde leefstijl voor mensen met een laesie