Dwarslaesie Magazine

Dwarslaesie Magazine is het informatieve blad van onze organisatie. In elk nummer vind je niet alleen informatie over onderwerpen zoals gezondheid, hulpmiddelen, wonen, werk en inkomen, maar ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van revalidatie. Daarmee biedt Dwarslaesie Magazine zeer nuttige en interessante informatie niet alleen voor  mensen met een dwarslaesie en hun naasten maar ook voor zorgverleners..

Dwarslaesie Magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 2400 stuks. Het formaat is 29,7 x 21cm (A4) en wordt gedrukt in full colour. Informatie over verschijningsdata, het aanleveren van kopij en informatie voor commerciële adverteerders vind je in de tariefkaart.

Abonnementen

Particuliere advertenties