Dwarslaesie Magazine

Dwarslaesie Magazine is het informatieve blad van onze organisatie. In elk nummer vind je veel informatie over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, hulpmiddelen, wonen, werk en inkomen, relaties en mantelzorgers, vervoer, vakanties en sport. Daarmee biedt Dwarslaesie Magazine zeer nuttige en interessante informatie voor zowel mensen met een dwarslaesie en hun naasten als bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en therapeuten.

Dwarslaesie Magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 2400 stuks. Het formaat is 29,7 x 21cm (A4) en wordt gedrukt in full colour.

Abonnementen

Voor leden zit een abonnement op Dwarslaesie Magazine in het lidmaatschap. Het lidmaatschap kost €36 euro per jaar, waarmee je van meer voordelen profiteert.

Losse nummers

Wil je een oud nummer van Dwarslaesie Magazine ontvangen? Neem dan contact op met info@dwarslaesie.nl, telefoon: 033-2471461

 

Organisatie

De eindredactie van Dwarslaesie Magazine is in handen van Annelies van Lonkhuyzen. Informatie over verschijningsdata, het aanleveren van kopij en informatie voor commerciële adverteerders vind je in de tariefkaart 

 

Particuliere advertenties

Leden kunnen gratis hun particuliere advertenties plaatsen op onze website in de rubriek Vraag en Aanbod. In Dwarslaesie Magazine wordt een selectie van de advertenties geplaatst. Natuurlijk moeten advertenties wel speciaal gericht zijn op mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. De advertentietekst mag maximaal 100 karakters en maximaal vier foto’s bevatten. De advertentie kun je mailen naar de advertentiebeheerder met vermelding van je lidmaatschapsnummer. Een advertentie kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.