Dwarslaesie Magazine

Dwarslaesie Magazine is het informatieve blad van onze organisatie. In elk nummer vind je niet alleen informatie over onderwerpen zoals gezondheid, hulpmiddelen, wonen, werk en inkomen, maar ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van revalidatie. Daarmee biedt Dwarslaesie Magazine zeer nuttige en interessante informatie niet alleen voor  mensen met een dwarslaesie en hun naasten maar ook voor zorgverleners..

Dwarslaesie Magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van ca. 2400 stuks. Het formaat is 29,7 x 21cm (A4) en wordt gedrukt in full colour. Informatie over verschijningsdata, het aanleveren van kopij en informatie voor commerciële adverteerders vind je in de tariefkaart.

Abonnementen

Voor leden zit een abonnement op Dwarslaesie Magazine in het lidmaatschap. Het lidmaatschap kost €36 euro per jaar, waarmee je van meer voordelen profiteert.

Losse nummers

Wil je een oud nummer van Dwarslaesie Magazine ontvangen? Neem dan contact op met info@dwarslaesie.nl, telefoon: 033-2471461

Particuliere advertenties

Leden kunnen gratis hun particuliere advertenties plaatsen op onze website in de rubriek Vraag en Aanbod. In Dwarslaesie Magazine wordt een selectie van de advertenties geplaatst. Natuurlijk moeten advertenties wel speciaal gericht zijn op mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. De advertentietekst mag maximaal 100 karakters en maximaal vier foto’s bevatten. De advertentie kun je mailen naar de advertentiebeheerder met vermelding van je lidmaatschapsnummer. Een advertentie kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.