Publicaties

Via ons Dwarslaesie Magazine blijf je op de hoogte wat er speelt op het gebied van revalidatie, onderzoek en wat DON zoal doet. Het blad verschijnt 4x per jaar. Leden ontvangen het gratis. Niet-leden, instellingen en organisaties kunnen zich abonneren op het blad. Over verschijningsdata, inleveren van kopij of adverteren lees je meer bij Dwarslaesie Magazine.

Je vindt hier verder informatie voor patiënten en behandelaars. De artikelen in pdf-formaat mogen  vrijelijk gedownload worden.