Privacybeleid

Dwarslaesie Organisatie Nederland gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie. Deze informatie zal nooit zonder jouw toestemming aan derden beschikbaar gesteld worden of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze is verstrekt. Meer informatie over je rechten tot inzage en dergelijke vind je in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid geldt eveneens voor subsites die via deze website toegankelijk zijn te weten: het Dwarslaesieforum, het Expertpanel,  het overzicht Ervaringsdeskundigen en de webshop.

DON heeft een gegevensfunctionaris aangesteld. Zijn/haar taak is om te waken over de goede naleving van de aangescherpte privacyregels. Heb je vragen over het privacybeleid van DON dan kun je contact  opnemen, bij voorkeur per mail.

Cookiebeleid

Voor statistische doeleinden en het gebruik van het forum maakt deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine brokjes digitale informatie waarin het volgende wordt opgeslagen:

  • Datum en tijdstip van het bezoek en duur van het gebruik van het platform
  • Het IP-adres van je apparaat
  • De verwijzings-URL (de website van waaruit je mogelijk bent omgeleid)
  • De bezochte subsites van de website
  • Informatie over je apparaat (type apparaat, browsertype en -versie en instellingen, geïnstalleerde plug-ins, besturingssysteem).

Je kunt in je browser onder instellingen de cookies aan- of uitzetten.

De cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.