Privacybeleid

Dwarslaesie Organisatie Nederland gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie. Deze informatie zal nooit zonder jouw toestemming aan derden beschikbaar gesteld worden of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze is verstrekt. Meer informatie over je rechten tot inzage en dergelijke vind je in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dit privacybeleid geldt eveneens voor subsites die via deze website toegankelijk zijn te weten: het forum, het expertpanel en het smoelenboek.

Cookiebeleid

Voor statistische doeleinden en het gebruik van het forum maakt deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine brokjes digitale informatie waarmee deze website jou als unieke bezoeker kan identificeren.

De cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.