Belangen behartigen

Collectieve belangenbehartiging

Dwarslaesie Organisatie Nederland volgt actief en kritisch de wet en regelgeving in Nederland. Alle maatregelen worden beoordeeld op hun gevolgen voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. Geregeld heeft de vereniging door snel en adequaat actie te nemen voorkomen dat negatieve maatregelen voor mensen met een dwarslaesie werden doorgevoerd. Alle organisaties die invloed kunnen hebben op het leven van mensen met een dwarslaesie kunnen op onze belangstelling rekenen. Wij laten onze stem horen op vele fronten. Zodoende werken wij intensief aan de gemeenschappelijke belangenbehartiging van onze leden.

Dwarslaesie Organisatie Nederland is lid van of aangesloten bij diverse landelijke belangenorganisaties zoals:
• Ieder(in) –  Landelijke organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
• Patiëntenfederatie Nederland
• PGO-Support

Onze organisatie is voorts lid van ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation). ESCIF heeft als algemeen doel de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie.

Individuele belangenbehartiging

Waar dat mogelijk is, helpen wij je met problemen die samenhangen met je dwarslaesie. Dat kunnen problemen zijn op emotioneel gebied, maar ook praktische problemen en problemen met instanties.

De hulptelefoon

Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft een speciale hulptelefoon waarnaar je kunt bellen met al je vragen over (het leven met) een dwarslaesie en over onze organisatie.
Onze telefonisten zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van (leven met) een dwarslaesie en hebben een brede kennis en relatienetwerk. Bij specifieke vragen over een bepaald onderwerp kunnen ze gespecialiseerde deskundigen binnen en buiten onze organisatie raadplegen. De hulptelefoon is bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren. Het telefoonnummer is 0900 – 2021229 (normaal tarief).

Juridische bijstand

Als zich conflicten voordoen met de uitkeringsinstanties dan zijn de belangen vaak groot. Bovendien is het sociale zekerheidsrecht zeer ingewikkeld. Juridische bijstand is dan al gauw onvermijdelijk. Heb je een vraag of klacht over je zorg? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer (NZN). Het NZN adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. Het Nationale Zorgnummer is een samenwerking van o.a. Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. DON is lid van beide koepels.

Genoemde koepels hebben voor leden van lid-verenigingen ook een Juridisch Steunpunt. Bij het Nationale Zorgnummer kun je onder meer terecht met vragen over uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en zorg. Het Juridisch Steunpunt kan zelf onderzoek doen (dossieronderzoek) en adviseren bij complexe procedures. Daarbij richten ze zich vooral op procedures met een collectief belang. Zie Nationale Zorgnummer of bel 0900-2356780

Advies bij letselschade

Als je door schuld van een ander een dwarslaesie oploopt (verkeersongeval, bedrijfsongeval, verwijtbare medisch fout, e.d.) oploopt, dan is het aan te bevelen dat je een beroep doet op deskundige bijstand. Leden van DON kunnen voor advies over letselschadezaken terecht bij Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten, een gespecialiseerd advocatenkantoor. Zij werken alleen en uitsluitend voor slachtoffers met letselschade. Zij beschikken over een juridische helpdesk waar je gratis terecht kunt met vragen over alles wat met letselschade te maken heeft. Deze helpdesk is te bereiken via  wolthersjagersma.nl  of tijdens kantooruren via telefoonnummer 085-4868548.

Desgewenst kun je ook een beroep doen op een ander bureau, de Pals Letselschade. Dit is een letselschade-expertise bureau, het zijn geen letselschade advocaten. Voor leden van DON is het eerste consult gratis. Bel voor een afspraak 0800-899 85 33 (gratis).

Advies over persoonsgebonden budget (PGB)

Aan leden die overwegen een PGB aan te vragen geeft Dwarslaesie Organisatie Nederland gratis informatie. Dit kan gaan over bijvoorbeeld: Wat zijn de voor- en nadelen van een PGB? Hoe en bij wie moet ik het aanvragen? Hoe ga ik om met de indicatiesteller(s)? Hoe en waar kan ik zorgverleners inhuren? Hoe gaat het met de betaling aan de zorgverlener(s)?, enz.

Je kunt je vragen stellen per telefoon of per e-mail aan Wim Jochems, tel: 06 512 809 58, e-mail: wim.jochems@dwarslaesie.nl

Gratis eerste spreekuur bij architect Grootveld

Ir. Johan Grootveld is volledig op de hoogte van alle aspecten op het gebied van woningaanpassingen. Ook kan hij je begeleiden bij (ver-)bouwplannen en het overleg met bouwers en gemeente. Meer informatie vind je op zijn website. Telefonisch is Johan Grootveld te bereiken op werkdagen op 0181 472 690.

Meer voordelen

Leden genieten nog meer voordelen.

  • zij ontvangen 4x per jaar het Dwarslaesie Magazine met actuele informatie over activiteiten, hulpmiddelen,verzorging, sociale wetgeving, wonen, werken, recreëren en nog veel meer.
  • zij kunnen via Suczes een collectieve zorgverzekering voor zichzelf en hun gezinsleden afsluiten. Meer informatie hierover vind je bij Zorg
  • zij ontvangen 10% korting op thuis bezorgde vriesverse maaltijden van Apetito. Leden ontvangen van ons een actiecode die recht geeft op deze korting. Kijk voor meer informatie bij Apetito.
  • zij kunnen orthomoleculaire voedingssupplementen van diverse fabrikanten bij De Roode Roos tegen een gereduceerd tarief aanschaffen
  • zij krijgen gratis advies en ondersteuning via de hulptelefoon  bereikbaar op werkdagen in kantooruren
  • zij kunnen gratis advies en ondersteuning krijgen bij het Juridisch Steunpunt als zij vragen hebben over de verschillende wetten en regels waar mensen met een handicap en/of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. De dienstverlening kan variëren van een antwoord op een vraag tot en met het bieden van ondersteuning (door een jurist) bij een bezwaarprocedure.Het Juridisch Steunpunt is telefonisch te bereiken op werkdagen (behalve op woensdag)  van 10.00 tot 12.00 uur, telefoon 030-291 66 88 of per email:  info@juridischsteunpunt.nl
  • zij kunnen, mits rolstoelgebonden, buiten het hoogseizoen een van de vakantiehuizen van het Prinses Beatrixspierfonds huren tegen gereduceerd tarief. Kijk hier voor meer informatie over de vakantiehuizen
  • zij kunnen gebruik maken van DON-expertservice, ondersteuning bij zitten, mobiliteit en performance door Kees van Breukelen
  • zij kunnen in veel gevallen hun lidmaatschap declareren bij de ziektekostenverzekeraar. Bekijk hier het overzicht van ziektekostenverzekeraars en hun voorwaarden.
  • en last but not least: zij beschikken over een uitgebreid informeel circuit waarin leden elkaar informeren, inspireren, bemoedigen en voor elkaars belangen opkomen. Ook worden zij uitgenodigd regiobijeenkomsten bij hen in de buurt te bezoeken of elkaar eens per jaar op de landelijke bijeenkomst te ontmoeten. Zie voor de data en programma’s onze Agenda.