Kennis delen

DON-leden en mensen met een nieuwe dwarslaesie of caudalaesie die in een revalidatiecentrum behandeld worden, kunnen een beroep doen op de ervaringskennis van de DON-vrijwilligers. Sinds het bestaan van onze vereniging (1976) kan dat al binnen de verzorgingsgebieden van de revalidatiecentra. Nu bestaat ook de mogelijkheid om elkaar landelijk ‘op te zoeken’. Dwarslaesie.nl is hiertoe uitgebreid met een kennisbank Hier stellen de DON ervaringsdeskundigen zich voor. Ieder geeft daarbij aan wat zijn/haar specialisaties zijn en hoe contact kan worden opgenomen.