Informeren

Mensen met een dwarslaesie of caudalaesie hebben te maken met een breed scala aan medische complicaties. Betrouwbare, onafhankelijke en goed toegankelijke informatie is van levensbelang.
Dat geldt ook voor de vaak ingewikkelde wet- en regelgeving waar wij mee te maken hebben, zoals Wmo, Wlz, Zorgverzekering, Pgb, WIA, etc.

In het dagelijks leven zijn we bovendien sterk afhankelijk van goede informatie over leven & participeren met een beperking, bijv. kwaliteit van hulpmiddelen, reizen/vakantie met een dwarslaesie of caudalaesie, toegankelijkheid van gebouwen, openbaar vervoer, etc.

Dwarslaesie Magazine

Dwarslaesiewiki

DON-ervaringsdeskundigen

Expertpanel

Informatiebijeenkomsten