Belangen behartigen

Collectieve belangenbehartiging

Dwarslaesie Organisatie Nederland volgt actief en kritisch de wet en regelgeving in Nederland. Alle maatregelen worden beoordeeld op hun gevolgen voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. Geregeld heeft de vereniging door snel en adequaat actie te nemen voorkomen dat negatieve maatregelen voor mensen met een dwarslaesie werden doorgevoerd. Alle organisaties die invloed kunnen hebben op het leven van mensen met een dwarslaesie kunnen op onze belangstelling rekenen. Wij laten onze stem horen op vele fronten. Zodoende werken wij intensief aan de gemeenschappelijke belangenbehartiging van onze leden.

Dwarslaesie Organisatie Nederland is lid van of aangesloten bij diverse landelijke belangenorganisaties zoals:
• Ieder(in) –  Landelijke organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
• Patiëntenfederatie Nederland
• PGO-Support

Onze organisatie is voorts lid van ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation). ESCIF heeft als algemeen doel de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie.

Individuele belangenbehartiging

Waar dat mogelijk is, helpen wij je met problemen die samenhangen met je dwarslaesie. Dat kunnen problemen zijn op emotioneel gebied, maar ook praktische problemen en problemen met instanties.

De hulptelefoon

Advies bij letselschade

Advies over persoonsgebonden budget (PGB)

Gratis eerste spreekuur bij architect Grootveld

Meer voordelen