Wat doen wij?

Door een dwarslaesie of caudalaesie zijn mensen meestal plotseling ernstig gehandicapt. In het revalidatiecentrum leren ze daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar eenmaal thuis worden de vele ongemakken vaak pas echt duidelijk. Wij, de vrijwilligers die actief zijn binnen Dwarslaesie Organisatie Nederland, hebben dit proces zelf meegemaakt. Wij willen onze ervaringen graag doorgeven. En door krachtenbundeling en inbreng van ervaringskennis willen wij ons inzetten voor onze gemeenschappelijke belangen.