Word donateur

Heb je geen dwarslaesie of caudalaesie, maar draag je ons werk wel een warm hart toe? Word dan donateur.

Vanaf € 36 per jaar is dat al mogelijk.

Donateurs ontvangen het Dwarslaesie Magazine en hebben toegang tot onze informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten.

Ook mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het leven van mensen met een dwarslaesie of caudalaesie zijn welkom als donateur. Wij stellen hun inbreng zeer op prijs en stellen onze kennis en ervaring graag ook aan hen ter beschikking. Naast belangenbehartiger is Dwarslaesie Organisatie Nederland ook een centrum van ervaringskennis

Meld je hier aan. Voor nieuwe donateurs: Ik machtig DON voor het afschrijven van de jaarlijkse bijdrage van € 36.00 Ik verleen geen machtiging Voor nieuwe donateurs: Ik machtig DON voor het afschrijven van een hogere jaarlijkse bijdrage, namelijk..