Schenken

logo anbiDwarslaesie Organisatie Nederland is aangemerkt als een Anbi-organisatie. Dat wil zeggen dat alle giften aan de organisatie van de belasting kunnen worden afgetrokken (onder aftrek van het drempelbedrag). Leg je een periodieke schenking vast, dan kan je deze zelfs helemaal aftrekken.

Informatie hierover vind je hieronder bij ‘Periodieke schenking’ en bij de Belastingdienst>>Giften.

Donateur worden

Heb je geen dwarslaesie of caudalaesie, maar draag je ons werk wel een warm hart toe? Word dan donateur.

Vanaf € 36 per jaar is dat al mogelijk.

Donateurs ontvangen het Dwarslaesie Magazine en hebben toegang tot onze informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten.

Ook mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij het leven van mensen met een dwarslaesie of caudalaesie zijn welkom als donateur. Wij stellen hun inbreng zeer op prijs en stellen onze kennis en ervaring graag ook aan hen ter beschikking. Naast belangenbehartiger is Dwarslaesie Organisatie Nederland ook een centrum van ervaringskennis

Meld je hier aan. Voor nieuwe donateurs: Ik machtig DON voor het afschrijven van de jaarlijkse bijdrage van € 36.00 Ik verleen geen machtiging Voor nieuwe donateurs: Ik machtig DON voor het afschrijven van een hogere jaarlijkse bijdrage, namelijk..

Eenmalige schenking

Dwarslaesie Organisatie Nederland is een organisatie van vrijwilligers. De financiële middelen komen uit de contributies van leden en een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wil je ons steunen middels een donatie? Dan kunt je hier online doneren.

Uiteraard kun je je bijdrage ook overmaken op IBAN NL84 INGB 0009 4739 53 , ten name van Dwarslaesie Organisatie Nederland, contributie te Nijkerk. Wij zijn je zeer erkentelijk voor je ondersteuning!

Periodieke schenking

Periodieke schenking

Bij een ‘periodieke schenking’ kun je het schenkingsbedrag jaarlijks geheel in mindering brengen op je inkomstenbelasting mits je vooraf voor minimaal vijf jaren laat vastleggen dat je jaarlijks een zgn. ‘periodieke schenking’ doet aan onze vereniging. Van de periodieke schenking hebben zowel jijzelf als Dwarslaesie Organisatie Nederland voordeel. Je gift is volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen ook al zou je met deze gift onder de fiscale drempel blijven. Je betaalt – afhankelijk van je belastingtarief 38 – 52 % minder belasting.

Deze schenking moet vooraf in een zgn. onderhandse ‘Overeenkomst periodieke gift’ tussen de schenker en Dwarslaesie Organisatie Nederland worden vastgelegd. Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft de noodzakelijke ANBI status met fiscaal nummer 811555975. De akte vervalt bij overlijden van de schenker.

Je kunt er voor kiezen ook het lidmaatschapsgeld via de overeenkomst periodieke gift te betalen. Je verhoogt de periodieke schenking dan met € 36,-. Door het belastingvoordeel kun je dan zelfs kiezen voor een hoger bedrag dan € 36,-.  Voor jou en voor ons wordt het financiële voordeel dan alleen maar groter.

Download hier de Overeenkomst Periodieke gift.

Met vragen kun je terecht bij FBPN, tel. 033 2471 461

Legaat

Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag.

Legataris

Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris. Als legataris heb je niet dezelfde rechten als een erfgenaam. Wel moeten de erfgenamen de legaten binnen een bepaalde tijd afgeven aan de legataris. Je wijst een legataris aan via een legaatbepaling in jouw testament. Zorg ervoor dat je duidelijk laat omschrijven wie de ontvanger is en wat je precies wilt geven.

Legaat in een codicil

Legaten van sommige goederen kunnen in een codicil worden vastgelegd. Een legaat in een codicil kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

“Ik legateer aan Dwarslaesie Organisatie Nederland een bedrag van €100.”