Nalaten

Wil je blijvend iets voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie betekenen? Dan kun je ervoor kiezen om in je testament (een deel van) je bezit bij overlijden na te laten aan onze vereniging. Zo kunnen wij nog meer doen voor mensen met een dwarslaesie of caudalaesie .

Je kunt op verschillende manieren geld of goederen nalaten aan onze vereniging:

Erfstelling

Je wijst DON aan als erfgenaam. Als erfgenaam deel je in alle kosten en opbrengsten uit de nalatenschap (geld en goederen).

Legaat

Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Legaten van geld of  goederen kunnen in een codicil worden vastgelegd. Een legaat in een codicil kan er bijvoorbeeld zo uitzien: “Ik legateer aan Dwarslaesie Organisatie Nederland een bedrag van €100.”

Over verkregen geld of goederen uit nalatenschap hoeven wij geen belasting te betalen, omdat we de ANBI-status hebben. Dat betekent dat alles echt ten goede komt aan mensen met een dwarslaesie of caudalaesie.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze penningmeester