Organisatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland is een vrijwilligersorganisatie. De organisatie wordt ondersteund door enkele betaalde krachten, t.w. voor de ledenadministratie, het samenstellen van het Dwarslaesie Magazine en voor de ondersteuning van het bestuur. Alle andere activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, die allen een dwarslaesie of caudalaesie hebben.

Bestuur en organisatie

Beleid

Interne gedragscode en klachtenregeling