Over ons

Wij zijn een organisatie van mensen met een dwarslaesie en hun naasten. Lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaring, informatieverstrekking en belangenbehartiging zijn onze kernactiviteiten. De organisatie is actief sinds 1976.

Naam, functie en rechtsvorm zijn vastgelegd in de statuten. Organisatie en uitvoering zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Op hen is het document Onkostenvergoeding en beloningen van toepassing. DON wordt administratief professioneel ondersteund.

Jaarlijks wordt verantwoording van de activiteiten en de inkomsten aan de leden afgelegd middels een jaarverslag en jaarrekening. Deze worden samen met het activiteitenplan voor het komende jaar door de leden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De documenten vind je in Organisatie--->Beleid.

jaarverslag

Jaaroverzicht

Ook in 2022 heeft DON niet stilgezeten, bekijk hier het jaaroverzicht.

Jaaroverzicht 2022