Over ons

Wij zijn een organisatie van mensen met een dwarslaesie en hun naasten. Lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaring, informatieverstrekking en belangenbehartiging zijn onze kernactiviteiten. De organisatie is actief sinds 1976.

Naam, functie en rechtsvorm zijn vastgelegd in Statuten. Organisatie en uitvoering zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Beiden zijn in 2014 gemoderniseerd en aangepast aan een vernieuwde verenigingsstructuur.

De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. DON wordt administratief professioneel ondersteund.