Wij zoeken jou!

Wij zoeken mensen met een hoge complete traumatische dwarslaesie die willen meedoen aan ons onderzoek naar eventueel neurologisch herstel tijdens de behandeling. Wij vragen je mee te doen aan onze enquête over de waarde van verschillende vormen van neurologisch herstel na een hoge complete traumatische dwarslaesie. Duur 10-15 minuten.

Na een dwarslaesie zijn medische behandelingen erop gericht om verdere schade aan het ruggenmerg te voorkomen en eventueel neurologisch herstel de kans te geven.  De mate en vorm van dit neurologisch herstel is per persoon sterk verschillend. Om die reden is het lastig om een algemene definitie te geven van wat een ‘succesvol herstel’ na een traumatische dwarslaesie is, vooral wanneer er slechts een beetje herstel is.

Door middel van deze enquête willen wij beter in kaart brengen hoe patiënten en artsen tegen zulke verschillende vormen van neurologisch herstel aankijken, aangezien de waarde van het herstel door iedereen anders kan worden ervaren. Met deze kennis kan het onderzoek naar neurologisch herstel na een hoge complete traumatische dwarslaesie beter gericht worden op wat patiënten belangrijk vinden. Jouw mening en deelname zijn daarom heel belangrijk.

De resultaten zullen worden gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Je bijdrage zal anoniem zijn en vertrouwelijk worden verwerkt.

Alvast dank voor je medewerking!

Drs. P.V. ter Wengel (Neurochirurg LUMC/ HMC/ Spaarne Gasthuis)

Prof. Dr. Marcel Post (de Hoogstraat, Utrecht)

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !