Virtual Seating Coach, nieuwe decubitus app

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTvR) besteedt in haar nieuwe editie aandacht aan een innovatie van Permobil, waarvan een onderzoeksversie gebruikt is bij Rijndam. Het gaat om de Virtual Seating Coach. Tijdens een pilot is de Virtual Seating Coach gebruikt om te kijken of hij inzetbaar is bij het zitten voor dwarslaesiepatiënten met decubitus.

Met de Virtual Seating Coach krijgen de behandelaar en patiënt via een app op de smartphone inzicht in de positie waarin iemand zit. De app geeft tevens aan wanneer de patiënt van houding moet veranderen. Het instellen van de juiste zitpositie na een operatie was voorheen moeilijk voor de patiënt te realiseren, maar door gebruik te maken van de Virtual Seating Coach kan de patiënt nu eerder gemobiliseerd worden.

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !