Uitvoering VN-verdrag Handicap ook in onderwijs?

VN-verdrag handicap ook invoeren bij het onderwijs?

4e3aae61-4d65-46fd-a77a-c7fbacd1ae24_600x432_acf_cropped-1_228x165_acf_cropped

Op 17 juni is in de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs onderzoek 2019 besproken. Hierin is o.a. aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs.

In de Staat van het Onderwijs  ontbreekt -nog steeds- een verwijzing naar het VN-verdrag Handicap - specifiek artikel 24 - waarin is bepaald dat ieder kind recht heeft op naar school gaan in een inclusief onderwijssysteem. Naleving van het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend. Daarom zou het goed zijn als de Onderwijsinspectie er op toe gaat zien dat scholen toewerken naar inclusiever onderwijs.

Negeren is geen optie
Ieder(in) en Defence for Children maken zich grote zorgen of er genoeg wordt gedaan voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. ‘Deze kinderen moeten gelijke kansen hebben in het onderwijs. Een inclusief onderwijssysteem is er niet van de ene op de andere dag, maar negeren is geen optie’, laten de organisaties weten.

Bij beide ministers van Onderwijs lijkt ook de urgentie te ontbreken om met een actieplan en toetsingskaders te komen voor inclusief onderwijs. Die afspraken zijn nodig om de daadwerkelijke voortgang richting inclusief onderwijs te kunnen volgen. De Onderwijsinspectie kan dan met die criteria in hand de concrete voortgang monitoren en bevorderen.

Onderzoek Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie

Bron: Ieder(in) en Defence for Chideren.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !