PGO zoekt deelnemers gebruikersgroep digitale toegankelijkheid

PGOsupport zoekt ervaringsdeskundigen die demo’s gaan geven in de zorgsector. Om samen met patiëntenorganisaties digitale zorg toegankelijker te maken.

Met de demo’s wil PGOsupport zorgaanbieders laten zien welke toegankelijkheidsdrempels mensen tegenkomen bij digitale zorg.

Wie we zoeken

We zoeken daarom mensen die digitaal vaardig zijn en die willen dat iedereen gebruik kan maken van digitale zorg. Zij hebben ervaring met beperkingen van bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsomgevingen, patiëntenportalen of andere e-healthtoepassingen. En kunnen dat vertalen naar betere toegankelijkheid van deze digitale zorg voor iedereen.

Zodra we een demo organiseren, benaderen we deelnemers uit de gebruikersgroep. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Meer informatie en aanmelden

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bart Borsje, adviseur digitale toegankelijkheid, via b.borsje@pgosupport.nl of 06 4049 3492. Ook vragen beantwoordt Bart graag.

Bron: PGO-support

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !