Online raadpleging medische rijgeschiktheid

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil graag jouw mening over de huidige opzet van de medische keuring. Via een online raadpleging word je gevraagd mee te denken hoe het beste beoordeeld kan worden wie gezond genoeg is om veilig auto te kunnen rijden. Tot en met 5 augustus kan iedereen die dat wil via een reactie op denkmeeoverkeuren.nl hun adviezen kenbaar maken.

Nu wordt ook al beoordeeld of iemand medisch rijgeschikt is. Dit geldt voor mensen die:

  • 75 jaar worden
  • het rijbewijs voor het eerst aanvragen
  • een bepaalde medische aandoening hebben.

Dat gaat om een grote hoeveelheid mensen. Hier zitten ook mensen tussen waarvoor een keuring achteraf niet nodig was.
Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !