Neurostimulatie-studie prof. Courtine krijgt vervolg

De Zwitserse neurowetenschapper professor Grégoire Courtine heeft laten zien dat mensen met een incomplete dwarslaesie met behulp van een bijzonder implantaat en intensieve revalidatie weer stappen konden zetten. In oktober 2018 is hier veel media-aandacht voor geweest.

Er komt dit jaar een vervolg, STIMO 2 genaamd, waar de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc aan meedoen,. Deze vervolgstudie staat open voor mensen die bij de start van het onderzoek – vermoedelijk september 2019 - net een incomplete dwarslaesie hebben opgelopen door een ongeval en die nog moeten starten met de revalidatie.

Revalidatiearts Ilse van Nes (Sint Maartenskliniek): “We willen met de STIMO 2 studie drie vragen beantwoorden: ‘Is de operatie met het implantaat en de revalidatie effectief voor mensen die net een dwarslaesie hebben opgelopen?’ , ‘Hoe goed werkt de nieuwe sonde, die door GTX Medical speciaal is ontwikkeld om het loopcentrum in het ruggenmerg te stimuleren?’ En tenslotte: ‘Zijn de resultaten van de therapie net zo goed wanneer de chirurgie en de revalidatie ook buiten Lausanne toegepast worden?’”. De STIMO 2-studie zal 1 tot 2 jaar duren. Professor Courtine zal ook dit vervolgonderzoek leiden, samen met het Nederlandse bedrijf GTX Medical.

Mensen met een bestaande dwarslaesie komen voor deze studie niet in aanmerking. De gezochte deelnemers voor deze specifieke studie hebben nu nog geen dwarslaesie opgelopen, het gaat om mensen die bij de start van het onderzoek in sept/okt 2019 net een dwarslaesie hebben opgelopen. Verder beperkt de studie zich tot patiënten met een incomplete traumatische dwarslaesie op niveau T10 of hoger.

In de nieuwsbrief van de Sint Maartenskliniek tref je nadere details aan. Belangstellenden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren. Wij zullen komende nieuwsbrieven en overig nieuws over de voortgang van het onderzoek ook publiceren op onze website en in onze periodieke nieuwsbrief voor de leden.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !