Kies je een andere zorgverzekeraar of niet?

Het is weer tijd om na te denken over je zorgverzekering in 2020. Wat verandert er, waar moet ik op letten, welke keuzes zijn er, word ik beter van een andere zorgverzekering?
Zorgverzekering en levering medische hulpmiddelen
In de polisvoorwaarden kun je terugvinden met welke zorgverleners er contracten zijn afgesloten. Dit geldt ook voor de leveranciers van medische hulpmiddelen (o.a. katheters, absorberende artikelen, stomamateriaal).
Heb je een naturapolis, dan is het belangrijk om te weten dat je zorgverzekeraar ook in 2020 een contract heeft met jouw leverancier (medisch speciaalzaak, apotheek). Bij een naturapolis loop je een groot risico dat je bijv. 25% van de kosten zelf moet betalen als je de hulpmiddelen bestelt bij een leverancier die geen contract heeft met je zorgverzekeraar.
Bij een restitutiepolis hebt je keuzevrijheid en kun je in principe je medische hulpmiddelen ook bestellen bij een leverancier die geen contract heeft met je zorgverzekeraar. Jje zorgverzekeraar hanteert in deze situaties een maximumvergoeding. In sommige gevallen zul je moeten bijbetalen.
Advies DON: Check bij je zorgverzekeraar (op de website of via de klantenservice) of ze voor 2020 een contract hebben met jouw leverancier en zo niet, wat dit voor jou betekent. Dan kun je tijdig op zoek naar een andere leverancier.
We raden je aan om deze check ook te doen als je een restitutiepolis hebt. Vraag het na bij je leverancier, maar check het voor de zekerheid ook altijd bij je zorgverzekeraar.
Collectieve zorgverzekering via DON
Ook in 2020 kunnen wij via Heilbron leden en hun gezinsleden een collectieve zorgverzekering aanbieden. Heilbron heeft de “DON-zorgvergelijker” samengesteld. Deze geeft toegang tot een eenvoudige en snelle vergelijking van de beschikbare verzekeringspakketten met je huidige verzekering.
Voor persoonlijk advies kun je dag en nacht, 7 dagen per week bellen met Heilbron via hun speciale zorgadvieslijn op 088 - 12 10 222. Mailen kan ook: zorg@heilbron.nl.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !