Donaties DON-leden richting Oekraïne

Donderdag jl. leverde Ron Jarink, filiaalmanager Meyra Hoogeveen, een kleine vrachtauto geladen met rolstoelen, douchestoelen, scootmibielen e.d. af in het depot van Nood Hulp Oekraïne Hoogeveen.

DON kan met de door haar ingezamelde hulpmiddelen meeliften naar Oekraïne, waar het wordt overgedragen aan Agape revalidatiecentrum. In de week van 16 mei vertrekt de oplegger met noodhulp naar Oekraine. In deze partij zijn ook 9 rolstoelen die DON-leden hebben gedoneerd. Met dank namens Agape in Lutsk.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !