Bestuur zoekt nieuwe leden

DON zoekt bestuursleden die zich met enthousiasme willen inzetten voor de vereniging. DON is een community van en voor mensen met een dwars- of caudalaesie. Waar je informatie kan halen, anderen kan ontmoeten en herkenbare ervaringen kan delen. Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van leden en niet-leden, Wij zetten de leefwereld op de voorgrond in een maatschappij waarin zorg, welzijn en gemeentelijke instanties gedomineerd worden door systemen. Vrijwilligers, inclusief het bestuur, spannen zich in om dit waar te maken. Dat kunnen wij doen door te weten wat onze leden belangrijk vinden en wat ze van ons verwachten. Die informatie vertalen we naar plannen en acties, zowel binnen als buiten de vereniging. Dat is ons doel en onze motivatie. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een voorzitter, een secretaris, een bestuurslid voor de portefeuille lotgenotencontact en een bestuurslid voor fondsenwerving en marketing. De secretaris heeft wekelijks overleg met de voorzitter en de beleidsmedewerker belangenbehartiging over de lopende zaken en beantwoordt ook vragen van leden via mail of telefoon. Het bestuurslid lotgenotencontact faciliteert het lotgenotencontact door contact met de ervaringsdeskundigen en de leden van de werkgroepen. Verbreding, verdieping en verbetering is alleen mogelijk door dit samen met de vrijwilligers te doen. Fondsenwerving en marketing is nodig om de vereniging voldoende financiële speelruimte te geven, maar ook om DON meer onder de aandacht te brengen. Heb jij interesse? De profielen kan je hier lezen. Voor informatie kan je contact opnemen met de voorzitter Herman Engberink voorzitter@dwarslaesie.nl; telefoon 06 511 975 68 of voor secretaris en bestuurslid voor lotgenotencontact met Martha Pol martha.pol@dwarslaesie.nl; telefoon 06 204 109 28  en voor fondsenwerving en marketing met Arnold van den Heurik arnold.van.den.heurik@dwarslaesie.nl; telefoon 06 192 447 61. Jouw reactie kan je sturen naar info@dwarslaesie.nl.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !