Nieuw op website: Zorgstandaard chronische pijn

In Nederland heeft 1 op de 5 volwassenen chronische pijn. Het beïnvloedt je leven negatief en beperkt in werk en dagelijkse bezigheden. Bovendien lopen door chronische pijn de maatschappelijke zorg- en verzuimkosten enorm op. De totale directe en indirecte kosten zijn vele malen hoger dan de kosten voor diabetes, hartziekten en kanker.

De behandeling van chronische pijn kan beter. De werkgroep Chronische Pijn van de Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft daarom aanbevelingen gedaan om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren. Eén van die aanbevelingen is het ontwikkelen van een multidisciplinaire zorgstandaard voor evidence-based multidimensionale diagnostiek en behandeling van chronische pijn.

De Dutch Pain Society (DPS) en het Samenwerkingsverband Pijn\patiënten naar één stem (SWP) hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Aan de zorgstandaard hebben verschillende medische disciplines en patiënten meegewerkt.

De zorgstandaard chronische pijn is uitgegeven in 2 versies: voor behandelaars en voor patiënten. Beide zijn te vinden op deze website onder Publicaties.