Wmo-regels leiden tot verspilling

Op woensdag 15 februari spreekt de vaste kamercommissie VWS in een Algemeen Overleg over de verspilling in de zorg. Bij dit onderwerp wordt al gauw gedacht aan de verspilling die optreedt bij geneesmiddelen en medisch handelen. Wij Staan Op!, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland, BOSK en Ieder(in) vragen in hun gezamenlijke brief dringend aandacht voor de verspilling die optreedt in de Wmo, wanneer geen maatwerk wordt geleverd bij het verstrekken van hulpmiddelen en het regelen van woningaanpassingen voor mensen met beperkingen. .

Met name werkt de Wmo niet goed voor mensen die verhuizen naar een andere gemeente en voor mensen die uit revalidatie komen.

Mensen die gaan verhuizen moeten hun op maat gemaakte en goed werkende hulpmiddelen inleveren en in de nieuwe gemeente deze opnieuw aanvragen. Dit leidt tot verspilling en erger: het belemmert mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen leven. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van leven.

Steeds vaker kunnen mensen na afronding van klinische revalidatie niet naar huis omdat een benodigde woningaanpassing nog niet is gerealiseerd2. Dit leidt ertoe dat zij onnodig lang opgenomen moeten blijven in een revalidatiecentrum of dat mensen onder zeer slechte omstandigheden thuis moeten ‘bivakkeren’.

Bovengenoemde organisaties vragen de vaste kamercommissie niet alleen aandacht te hebben voor verspilling bij medicijnen en medisch handelen, maar ook bij de verstrekking van Wmo-voorzieningen en doen voorstellen om de situatie te verbeteren. Zo stellen zij voor om regelingen te treffen die er in voorziet dat mensen hun hulpmiddelen kunnen meeverhuizen en spoedprocedures op te stellen, waarmee sneller voorzieningen geregeld kunnen worden na ontsag uit het revalidatiecentrum.

Lees hier de brief met aanbevelingen