Werken met dwarslaesie of caudalaesie

Werken of aan het werk komen met een chronische aandoening is niet eenvoudig. Online zelfmanagementprogramma’s kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden te leren, beter te leren communiceren over je aandoening of hulp te leren vragen. Het NIVEL heeft, met subsidie van het UWV, de Nederlandstalige online zelfmanagementprogramma’s en hun kenmerken en kwaliteit in kaart gebracht. In deze factsheet staat een beknopt overzicht van de resultaten.

 

De bestaande programma’s zijn te vinden op de overzichtssite Beter Werken (beterwerken.nivel.nl). Bezoekers van deze website kunnen eenvoudig achterhalen voor wie de programma’s bedoeld zijn, wat het doel ervan is, en wat je eraan kunt hebben. De website is samen met mensen met een chronische ziekte of aandoening ontwikkeld.