Voorrang bij vaccinatie voor mensen met een hoge dwarslaesie?

Donderdag 18 februari was er een bijeenkomst met de Patiënten Federatie Nederland (PFN). De PFN zit namens de patiëntenorganisaties, en dus ook namens DON, aan tafel bij de minister om te praten over de vaccinatie strategie. De bijeenkomst was belegd om informatie op te halen over de belangen die de verschillende patiëntenorganisaties hebben. De PFN kan dat dan inbrengen in het overleg met de minister.

Niet alleen bij ons, maar bij alle patiëntenorganisaties is veel onduidelijk over de strategie van het vaccineren. De revalidatieartsen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat mensen met een hoge dwarslaesie zo snel mogelijk worden gevaccineerd. Daarom hebben wij samen met de revalidatieartsen een brief gestuurd naar de minister om ervoor te pleiten dat mensen met een dwarslaesie vanaf Th 6 en hoger tot de zogenaamde hoog-risicogroep behoren. Doel is om te voorkomen dat in de loop van de tijd deze groep in de praktijk steeds verder uit beeld raakt. We letten er goed op dat dit niet gebeurt.

De onduidelijkheid over de vaccinatie is door de minister erkend en hij is ervan overtuigd dat er duidelijkheid moet komen, Hij heeft samen met de Gezondheidsraad een afspraak gemaakt met de drie grote koepelorganisaties (Ieder(in), PFN en Per saldo) om over prioritering binnen de groep van 18 – 60 jaar met een medische indicatie te spreken. We zijn bij de voorbereiding intensief betrokken.

Wat zijn de belangrijkste punten, die we hebben ingebracht?

  • Mensen met een hoge dwarslaesie moeten voorrang krijgen. Dat betekent overigens niet dat die allemaal tegelijk zullen worden gevaccineerd! De groep met een medische indicatie is een grote groep en het zal wel even duren voordat iedereen daadwerkelijk is gevaccineerd.
  • Zorg dat de uitvoering goed geregeld is. De huisartsen zullen de schakel vormen. Of zij zelf gaan vaccineren of dat ze dit uitbesteden is nog niet duidelijk. In dat verband is het hoe dan ook belangrijk dat mensen met een hoge dwarslaesie zich melden bij hun huisarts. In beginsel zal je worden benaderd voor het vaccineren, als je dit jaar ook bent uitgenodigd voor de griepprik. Het kan geen kwaad om je voor de zekerheid te melden bij de huisarts.
  • Ook mensen onder de 18 met een hoge dwarslaesie moeten zo snel mogelijk worden gevaccineerd, uiteraard voor zover de vaccins dat toelaten. Ook hiervoor geldt, meld je bij de huisarts.
  • Er moet duidelijkheid komen over het vaccineren van zorgverleners, ook voor degenen die via een PGB worden ingehuurd. Op papier lijkt dit geregeld: deze zorgverleners worden door SVB benaderd. Maar het is niet duidelijk hoe dit in de praktijk gaat. Op de site van Per Saldo vind je de actuele informatie Nieuws – Per Saldo | pgb. Ook zal Per Saldo in het overleg met de minister dit punt aan de orden stellen.

Veel is onduidelijk: steeds nieuwe vaccins met als gevolg nieuwe strategieën en prioritering bij het vaccineren. Ook is er nog weinig onderzoek beschikbaar over bijeffecten bij specifieke ziektebeelden of combinaties tussen vaccins en bepaalde medicaties. Daar is weinig aan te doen. Het enige dat we als patiëntenorganisaties kunnen doen is zo veel mogelijk onderling contact houden en via de Patiënten Federatie Nederland invloed blijven uitoefenen op het ministerie.