Vergoeding zittend vervoer

Dwarslaesie Organisatie Nederland, Ieder(in), Patiëntenfederatie, MIND, Oogvereniging, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties, Stichting Kind & Ziekenhuis en de LFB hebben samen gereageerd op de consultatie van het Zorginstituut Nederland over zittend ziekenvervoer. Kern van de reactie is dat de aanspraak zittend vervoer van zieken en gehandicapten binnen de Zorgverzekeringswet moet blijven bestaan. De volledige tekst van onze gezamenlijke reactie vind je hier.